Nice mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza

mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza